Kontinuerlig vekst fra innovasjon krever at arbeidet er satt i et helhetlig system

Selv om de fleste virksomheter kan vise til en og annen suksess, er det ytterst få som over tid lykkes med å skape kontinuerlig og forutsigbar vekst fra innovasjon.

En av hovedårsakene til dette er at innovasjon hittil ikke har vært satt i system på samme måte som andre fagområder. For mens selskaper gjennom det siste århundre har lært seg metoder og prosesser for å levere høy og jevn kvalitet til en stadig lavere enhetskostnad, har innovasjon blitt overlatt mer til tilfeldighetene. De som har lykkes har gjerne vært prisgitt drivkraften til enkelte individer som har kjempet mot den etablerte organisasjonen, fremfor å dra nytte av den.

For å lykkes må innovasjonsarbeidet settes i system. Som selskap må dere bevisst bygge de strukturer og prosesser som sikrer at alle initiativ bygger oppunder en felles retning og at arbeidet med å utvikle, teste og skalere nye forretningsmuligheter skjer på en målbevisst og effektiv måte.

Et helhetlig innovasjonssystem, slik det er definert her, består av syv bestanddeler som til sammen tilrettelegger for innovasjonsarbeid med høy kvalitet som skaper forutsigbar og kontinuerlig inntektsvekst for selskapet.

For å hjelpe dere å strukturere diskusjonene finnes Innovasjonssystemet som arbeidsverktøy. Bruk dette som underlag for å koble innovasjonssatsingen til selskapets strategi og bygge de nødvendige strukturene, prosessene og kulturen som setter dere i stand til å skape ny vekst.
Last ned